Keio University  Faculty of Economics, Graduate School of Economics - Logo - Link to HOMEKeio University  Faculty of Economics, Graduate School of Economics Title LOGO - Link to HOME
Link to the Institute for Economic Studies, Keio University website
Menu

HOME > News > Announcement about Outstanding Graduation Theses AY2012

News

Announcement about Outstanding Graduation Theses AY2012

(2013/4/19)

Outstanding Theses AY2012

Below are the names of those students whose graduation theses were judged to be outstanding, along with the names of their supervisors.  A total of 662 theses were successfully submitted in the academic year 2012 – 2013. For the titles of the outstanding theses, which are almost all in Japanese, please click here.

Supervisor                      Name

Hideo Akabayashi          Daiki Yamamoto
Yutaka Akiyama            Naoko Mashiko
                                  Yuu Asada
Takashi Iida                   Daiki Iikura
Kazuhito Ikeo                Chizuru Ohara
Yukihiro Ikeda               Teruki Shibata
                                  Yuusuke Takahashi
Koji Ishibashi                 Jun Ukai
                                    Soh Hirai
Mikio Itou                      Takaaki Kitahara
Yoshiyuki Inaba             Keishi Nakagawa
Masao Ogaki                 Takafumi Oka
                                    Rio Otsuka
Toshihiro Okubo             Masamitsu Miyazaki
                                    Takashi Ikeyama
Ayumi Onuma               Yuji Fukano
Hiroyuki Ozaki               Saki Yatsuka
Sahoko Kaji                   Tomohiro Kobayashi
                                     Tomoaki Okubayashi
Fukunari Kimura             Yuki Nishimura
Takako Greve                 Shun Tamura
                                     Ryoutarou Kitamura
Tetsuya Komagata          Ryo Morita
Kouhei Komamura          Yurie Kawano
                                     Shinji Eno
Toyotaka Sakai               Yoko Kawada
Yoshimasa Shirai            Rikako Arai
Shinichi Suda                 Miri Ogimura
                                     Ayumi Hiraki
Miki Seko                       Yuki Ito
                                     Kazuki Okusa
Kouichi Takakusagi         Tatsuya Kageki
Yasunari Tamada            Shiori Komori
                                     Noriyuki Mineo
Jaedong Choi                  Kazuki Asano
                                     Tatsuya Minatohara
Masatoshi Tsumagari      Kensuke Miyazaki
Takero Doi                      Ryo Takagi
                                     Tomohiko Sakai
Daisuke Nagakura           Junichi Naito
Shinsuke Nakamura        Taiki Maruyama
Chizuru Nanba                Shuhei Takasu
Yasuo Hirose                  Kazuhiro Teramoto
Yasunori Fujita                Yoshihide Terada
Kazuko Furuta                Mituhiro Umino
                                     Hiroto Hashino
Toru Hokari                     Tomoe Masuda
Eiji Hosoda                     Sahoko Gohira
Yasuo Maeda                  Kurie Tamagawa
Asobu Yanagisawa          Kenta Yokomatsu
Hisashi Yano                   Kaoru Shimada
Atsuhiro Yamada             Kousuke Motoki
                                      Shinya Sato
Naoyuki  Yoshino             Nagako Ando

 

To Page Top